Όροι Χρήσης

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Καλώς ήρθατε στο www.istorm.com.cy, στην ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα της iStorm Α.Ε., Apple Premium Reseller και κατά 100% μέλος του Ομίλου Quest.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς όλους εσάς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

iStorm Cyprus Ltd. Έδρα: 28ης Οκτωβρίου 24, Γραφείο 301, Έγκωμη, 2414, Λευκωσία Τηλ.: 22696080 Fax: 22696090
email: [email protected]

Υποκατάστημα Λευκωσίας:
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 4 και Ευαγόρου, Capital Center, 1060, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22696080
Fax: 22696090
email: [email protected]

Υποκατάστημα Λεμεσού:
Κατάστημα 3 & 4, Κτίριο D1, Μαρίνα Λεμεσού, 3601, Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25053500
Fax: 22696090
email: [email protected]

Υποκατάστημα Λάρνακας:
Metropolis Mall, Λεωφόρος Ευρωπαϊκής Ένωσης 5, 6043, Λάρνακα
Τηλέφωνο: 24643424
Fax: 22696090
email: [email protected]

Υποκατάστημα Πάφου:
Kings Avenue mall, Λεωφόρος Tombs of the Kngs 2 & Αγίου Παύλου, 8046, Πάφος
Τηλέφωνο: 26021212
Fax: 22696090
email: [email protected]

Σύστημα Πωλήσεων
Oι συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου και χωρίς την φυσική επαφή των συναλλασσομένων αποτελούν από την φύση τους (με βάση τα σημερινά νομικά και τεχνικά δεδομένα) μία πρόκληση και για τα δύο μέρη. Απαιτείται αμοιβαία εμπιστοσύνη σε υψηλό βαθμό και διάθεση για επίλυση των οποιονδήποτε δυσκολιών ανακύψουν κατά την συναλλαγή με καλή πίστη.

Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος της iStorm
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της iStorm προς όλους εσάς τους επισκέπτες της παρούσας ιστοσελίδας (στο εξής «Ιστοσελίδα») και αντίστροφα. Η επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων. Ο χρήστης που τοποθετεί παραγγελία προς το ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους παρακάτω όρους.

Περιεχόμενο Ιστοσελίδας
Η iStorm διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.istorm.com.cy ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ο πελάτης που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα έχει την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών που παραγγέλλονται. Η iStorm δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των παραγγελλομένων προϊόντων με άλλα προϊόντα.

Αλλαγή Όρων
H iStorm διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς αλλαγής των όρων του παρόντος εντύπου και σε περίπτωση αλλαγής οφείλει να ενημερώσει τους χρήστες μέσα από τις σελίδες του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Με την ενημέρωση αυτή όλες οι παραγγελίες που ακολουθούν διέπονται από τους νέους όρους.

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες (LINKS)
Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (links). Η παροχή των links από την iStorm δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών. Επίσης η iStorm δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Τα links παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών.
Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.

Ευθύνη Χρήστη
Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας είναι ακριβείς. Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- πελάτη. Η iStorm δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε κακόβουλη επέμβαση τρίτων. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα με τρόπο που δύναται να προκαλέσει ή προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη στην iStorm ή σε τρίτους. Ο Πελάτης ευθύνεται για κάθε ζημία της iStorm ή θυγατρικών της ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από την κακόβουλη ή παράνομη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από τον ίδιο ή από μη εξουσιοδοτημένα από αυτόν άτομα.

Περιορισμός Ευθύνης
Η iStorm ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει σε οποιονδήποτε από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της ιστοσελίδας ή από παράνομη ή κακόβουλη χρήση αυτής ή από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο. Δεν φέρει επίσης ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία εξ αιτίας καθυστέρησης εκτέλεσης ή μη εκτέλεσης παραγγελιών για οποιαδήποτε αιτία. Η iStorm δεν ευθύνεται επίσης σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας προϊόντων ή και για τυχόν μηχανογραφικά, τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων, δεδομένου του τεράστιου όγκου πληροφόρησης στο ηλεκτρονικό κατάστημά της σε συνδυασμό με το γεγονός ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια και γίνεται συστηματικός έλεγχος για την αποφυγή τέτοιων λαθών.

Πνευματικά Δικαιώματα
Η iStorm αποτελεί τον μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της ιστοσελίδας εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά, τα δε δικαιώματά της αυτά προστατεύονται από το νόμο.

Παράπονα
Η iStorm αντιλαμβάνεται την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της ως τη μοναδική οδό προς την ανάπτυξη και για το λόγο αυτό εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της και των παρεχομένων υπηρεσιών της. Τα παράπονα και οι υποδείξεις των πελατών παρέχουν στην εταιρεία πολύτιμη πληροφορία και αποτελούν τη βάση αναζήτησης και βελτίωσης ενδεχόμενων προβληματικών διαδικασιών.

Εάν θέλετε να διατυπώσετε ένα παράπονο ή να κάνετε μία πρόταση βελτίωσης για το ηλεκτρονικό κατάστημα www.istorm.com.cy, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Διαχείρισης Παραπόνων & Υποδείξεων Βελτίωσης στο email: [email protected]Cookies
Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών τηρούνται από την iStorm και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από συνεργαζόμενες με την iStorm επιχειρήσεις, στις οποίες διαβιβάζονται με σκοπό την αποστολή στον Πελάτη διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών ή ενδεχομένως στις αρμόδιες Αρχές στις οριζόμενες από το νόμο περιπτώσεις και με τον τρόπο που καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις.
Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την iStorm για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και για την διαβίβασή τους σε συνεργαζόμενες με την iStorm επιχειρήσεις με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών.
Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν. Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο [email protected].

Στο istorm.com.cy χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε καλύτερη την εμπειρία σου στο site μας. Μπορείς να δείς αναλυτικά ποια cookies χρησιμοποιούμε και την Πολιτική των Cookies πατώντας εδώ. Επίσης, έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις τις επιλογές σου πατώντας εδώ.

Γ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο Λογαριασμός μου - Η λειτουργία της επιλογής

Ο Λογαριασμός μου σχετίζεται άμεσα με τη διαχείριση ή/και αποθήκευση στο Καλάθι Αγορών, τη διαχείριση, αποστολή και παρακολούθηση μίας παραγγελίας καθώς και τη συντήρηση του προφίλ σας.

Μέσα από αυτήν την επιλογή μπορείτε να παρακολουθείτε:
• το Ιστορικό των Παραγγελιών σας. Οι παραγγελίες διακρίνονται σε Εκκρεμείς Παραγγελίες (παραγγελίες που δεν έχουν ακόμη ετοιμαστεί για αποστολή), σε Παραγγελίες προς Επεξεργασία (συγκέντρωση των προϊόντων & δημιουργία τιμολογίου) και σε Ολοκληρωμένες Παραγγελίες (παραγγελίες που έχουν τιμολογηθεί & έχουν αποσταλεί).
• τη Διαχείριση ή/και Αποθήκευση στο Καλάθι Αγορών. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το Καλάθι Αγορών και να αλλάξετε τα προϊόντα της παραγγελίας και την ποσότητά τους. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε προϊόντα στα Αγαπημένα σας και στη συνέχεια να επιλέξετε μέρος ή και όλα εξ'αυτών για προσθήκη στο Καλάθι Αγορών και ολοκλήρωση της παραγγελίας.
• τη Συμπλήρωση του Προφίλ σας. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας, ουσιαστικά ανοίγεται ένας δίαυλος επικοινωνίας με εμάς, για να κατανοήσουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες σας και να ανταποκριθούμε ανάλογα ώστε να τις ικανοποιήσουμε. Ουσιαστικά μας ενημερώνετε για τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις σας και τον τρόπο που θα θέλατε να επικοινωνούμε και εμείς πράττουμε ανάλογα.
Οι πωλητές μας θα συστήσουν προϊόντα ειδικά για εσάς. Με την είσοδο σας στο κατάστημα, δηλώνοντας το e-mail και τον κωδικό σας, αμέσως θα προβάλλονται συστάσεις ειδικά για εσάς.

Τρόποι Παραγγελίας
Για να παραγγείλετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν και να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας επιλέξτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, τοποθετώντας τα στο Καλάθι Αγορών. Μόλις ολοκληρώσετε τις αγορές σας, πατήστε το Καλάθι Αγορών και ολοκληρώστε την παραγγελία σας ακολουθώντας τα βήματα που υποδεικνύονται.

Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Παραγγελιών
Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, όταν το επιθυμείτε, να κάνετε προβολή της παραγγελίας σας, να δείτε την κατάστασή της (Εκκρεμεί, Γίνεται επεξεργασία, Ολοκληρωμένη) ή να δημιουργήσετε νέα παραγγελία..

Χρήση Δωροεπιταγής
Ισχύει για μια μόνο χρήση και για αγορές ίσης ή μεγαλύτερης αξίας του ποσού της δωροεπιταγής που συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. Αν το ποσό της αγοράς υπερβαίνει το ύψος της δωροεπιταγής, το επιπλέον ποσό αποδίδεται με τον τρόπο πληρωμής της επιλογής σας. Αν το ύψος της δωροεπιταγής ξεπερνά το σύνολο της παραγγελίας, δε θα πραγματοποιηθεί καμία επιστροφή χρημάτων.
Η δωροεπιταγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής και μόνο σε φυσικό κατάστημα iStorm.
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την απώλεια ή την κατάχρηση των κωδικών της δωροεπιταγής και διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους παραπάνω όρους χρήσης χωρίς προειδοποίηση.

Τρόποι Πληρωμής
Για την εξυπηρέτησή σας μπορείτε να επιλέξετε την πληρωμή των αγορών σας με:

• Πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού: Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν.
• Αντικαταβολή: Η υπηρεσία της αντικαταβολής παρέχεται δωρεάν .
• Μέσω Apple Pay & Google Pay: Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν.
• Χρήση πιστωτικής κάρτας: Στην περίπτωση αυτή πληρώνετε με την πιστωτική σας κάρτα.

Δεκτές γίνονται οι πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard.
Με την επιλογή αυτή σας παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα εξόφλησης του ποσού με 6 ή 12 άτοκες δόσεις για παραγγελίες συνολικής αξίας από 150€ έως 500 € και 12 άτοκες δόσεις για παραγγελίες άνω των 500 €. Για τις πιστωτικές κάρτες της τράπεζας Alpha Bank Κύπρου, υπάρχει η επιλογή και τριών (3) άτοκων δόσεων.
Στο Πρόγραμμα δόσεων συμμετέχουν μόνο οι πιστωτικές κάρτες Visa και Mastercard των τραπεζών Τράπεζα Κύπρου, Alpha Bank Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα Κύπρου.

Μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της πωλήτριας εταιρείας. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας γίνεται ταυτόχρονα με την τοποθέτηση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Στις περιπτώσεις που για την πληρωμή έχει επιλεγεί η χρήση πιστωτικής κάρτας, η παράδοση των παραγγελιών γίνεται μόνο στον κάτοχο της πιστωτικής κάρτας με την επίδειξη της κάρτας και της αστυνομικής του ταυτότητας. Παραγγελίες με πληρωμή δια πιστωτικής κάρτας δεν παραδίδονται σε τρίτο πρόσωπο. Για την παράδοση των προϊόντων μπορεί να ζητηθεί φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του κατόχου της πιστωτικής κάρτας. Για παραλαβή από κατάστημα θα πρέπει ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας να προσκομίσει την πιστωτική του κάρτα και την ταυτότητα του. Το ίδιο ισχύει και αν παραγγέλνετε για λογαριασμό εταιρίας. Σε αυτήν την περίπτωση η κάρτα θα πρέπει να είναι εταιρική και το όνομα του παραλαβόντος να αναγράφεται στην κάρτα.

Τιμές
H iStorm καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι τιμές του ηλεκτρονικού της καταστήματος να είναι ανταγωνιστικές και συμφέρουσες για τον πελάτη. Oι αναφερόμενες τιμές επιβαρύνονται με έξοδα μεταφορικών όπως ορίζονται παρακάτω και περιλαμβάνουν φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠA) 19%, ποσά που υπολογίζονται αυτόματα και προστίθενται στο κάτω μέρος μιας παραγγελίας. Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. H iStorm δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράσθηκαν από φυσικό κατάστημα μας στην Κύπρο και ο Πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή το αντίστροφο. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν.

Παραστατικά
Για κάθε πώληση η iStorm εκδίδει το κατάλληλο και απαιτούμενο από τον νόμο παραστατικό.

Τρόποι Αποστολής και Χρόνος παράδοσης των προϊόντων
Για την εξυπηρέτησή σας, η αποστολή της παραγγελίας σας στο χώρο σας πραγματοποιείται συνήθως από τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών ACS Κύπρου. Παραγγελίες που καταχωρούνται στο store.istorm.com.cy τις εργάσιμες ημέρες μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι και είναι ετοιμοπαράδοτες, παραδίδονται κατά κανόνα, εφ’ όσον το προϊόν είναι διαθέσιμο, εντός 48-72 ωρών (αλλιώς εντός των επομένων 2-3 εργασίμων ημερών). Για τις υπόλοιπες περιοχές και εφ’ όσον το προϊόν είναι διαθέσιμο, η παράδοση διαφοροποιείται αναλόγως της απόστασης και μπορεί να φθάσει τις 4-5 εργάσιμες ημέρες. Σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτες από τη συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος. Για την αποφυγή επιπλέον χρέωσης μεταφορικών η παραγγελία εκτελείται όταν όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτήν είναι διαθέσιμα. Αν για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε παράδοση των διαθέσιμων μόνο προϊόντων της παραγγελίας, παρακαλούμε καλέστε μας στο και ζητήστε την παράδοση αυτών, δηλώνοντας τον αριθμό παραγγελίας. Οι παραδόσεις γίνονται εργάσιμες ημέρες και ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή από 9.00 έως 19.00. Παραδόσεις δεν γίνονται τα Σάββατα, τις αργίες και τις ημέρες που η κεντρική μας αποθήκη είναι κλειστή για λόγους απογραφής. Για παραγγελίες προϊόντων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά για να σας ενημερώσουμε για το χρόνο παράδοσης αυτών.

Δαπάνη Μεταφορικών για Κύπρο
Η αποστολή παραγγελιών άνω των 95 € γίνεται χωρίς επιβάρυνση εξόδων μεταφοράς για όλους τους προορισμούς του βασικού δικτύου της ACS. Παραγγελίες με προορισμούς εκτός του βασικού δικτύου της ACS (που χαρακτηρίζονται ως απομακρυσμένοι προορισμοί) επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής, το ακριβές ύψος των οποίων θα σας ανακοινωθεί κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Παραγγελίες κάτω των 95 € επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής 6 €.

Εγγυήσεις
Στις συσκευασίες των προϊόντων που αγοράζετε από το istorm.com.cy περιλαμβάνονται έντυπα εγγύησης του κατασκευαστή στην ελληνική γλώσσα με το κατά νόμο περιεχόμενο. Στα προϊόντα Apple η εγγύηση είναι ένα (1) έτος. H διετής εγγύηση καλύπτεται το πρώτο έτος από τον κατασκευαστή και το δεύτερο έτος από την Εταιρεία. Η διετής εγγύηση αφορά φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν απόδειξη λιανικής αγοράς.

Πληροφορίες
Για πληροφορίες και παραγγελίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 22 696 080 κατά τις ώρες λειτουργίας μας, από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-21:00 (εκτός αργιών) ή να στείλετε e-mail στο Τμήμα Πωλήσεων [email protected].

Τεχνική υποστήριξη

Για τεχνική εξυπηρέτηση μετά την πώληση μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα service, τα οποία μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

Επιστροφές Προϊόντων
Σε περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αγορά του, χωρίς χρέωση μεταφορικών, στη διεύθυνση της εταιρείας μας που αναφέρεται παραπάνω. Εάν είστε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) και η αγορά σας προορίζεται για προσωπική και μόνο χρήση, τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε χωρίς να αναφέρετε κάποιο λόγο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή του σε εσάς, επιστρέφοντάς μας το προϊόν. Η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της σχετικής ως άνω Δήλωσής σας για Υπαναχώρηση. Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφή του προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο εφ’ όσον αυτό βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και στην πλήρη αυθεντική του συσκευασία και συνοδεύεται από τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς του (απόδειξη, κλπ.). Επιστροφές προϊόντων, τα οποία δεν είναι στην αρχική τους καινούργια κατάσταση, με όλα τα εγχειρίδια και παρελκόμενα , τα κουτιά συσκευασίας με όλο τους το προστατευτικό υλικό χωρίς σημάδια και φθορές, δεν γίνονται δεκτές.
Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές επιστροφές πακέτων λογισμικού, το περιτύλιγμα σφράγισης των οποίων έχει ανοιχθεί. Ομοίως δεν γίνονται δεκτές επιστροφές μνήμης, το περιτύλιγμα των οποίων έχει ανοιχθεί. Aν έχετε την παραμικρή αμφιβολία για την αποδοχή του προϊόντος που παραλάβατε, μην καταστρέψετε τις προστατευτικές μεμβράνες και τα πλαστικά περιβλήματα, γιατί θα καταστήσετε αδύνατη την επιστροφή του. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής προϊόντων που παράγονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας του πελάτη ("build-to-order"), δεδομένου ότι η παραγγελία αυτή αφορά σε σύμβαση έργου και όχι σε σύμβαση πώλησης.

Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα στο τηλέφωνο +357 22 696 080.