Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την iStorm Cyprus Ltd η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από τυχόν απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Τι είναι το GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του Κανονισμού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρία με την επωνυμία «iStorm Cyprus Limited» με έδρα την Λευκωσία, 28ης Οκτωβρίου 24, Γραφείο 301, Έγκωμη 2414, email: [email protected], τηλ. : +357 22 696 080, website: www.istorm.com.cy (θυγατρική της εταιρείας iStorm Μ.Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, Πλ. Φιλικής Εταιρίας 19-20, Τ.Κ. 10673 Ελλάδα), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (Νόμος 125(Ι)/2018) και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Πώς να επικοινωνείτε μαζί μας

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της iStorm, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: [email protected]. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), email: [email protected], τηλέφωνο: +357 22 696 080.

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

  Ανάλογα με τις υπηρεσίες του ιστοτόπου που χρησιμοποιείτε, συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:
 • Δεδομένα ταυτοποίησης & νομιμοποίησης (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, επαγγελματική ειδίκευση, οικογενειακή κατάσταση, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ).
 • Δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση (E-mail), αριθμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, FAX).
 • Πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας.
 • Στοιχεία απόδειξης των συναλλαγών σας (π.χ. αποδεικτικό συναλλαγής σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης).
 • Δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η φοιτητική σας ιδιότητα.
 • Στοιχεία που λαμβάνουμε όταν μας λέτε τη γνώμη σας για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας (π.χ. έρευνες ικανοποίησης πελατών).
 • Πληροφορίες που περιέχονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.
 • Πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω εργαλείων όπως τα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, σας ενημερώνουμε ότι οφείλετε να μας γνωστοποιείτε κάθε μεταβολή των δεδομένων σας χωρίς καθυστέρηση, καθώς και να ανταποκρίνεστε σε κάθε αίτημά μας για επικαιροποίηση.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

 • Για την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας

  Προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε π.χ. για την παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε εμάς όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων (π.χ. η αγορά ενός iPhone), ή η τεχνική υποστήριξη που παρέχουμε σε συσκευές σας, κατόπιν δικού σας αιτήματος.

 • Για την εκτέλεση ηλεκτρονικής παραγγελίας

  Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και όταν πραγματοποιείτε παραγγελία στο e-store μας, www.istorm.com.cy. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και της δημιουργίας λογαριασμού μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, ωστόσο θα είναι τα ελάχιστα για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης. Τα εν λόγω στοιχεία έχουν τη σήμανση υποχρεωτικού πεδίου.

  Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της παραγγελίας κάποια από τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται σε συνεργαζόμενες εταιρείες. Ως εκ τούτου, μεταφέρονται σε μεταφορικές εταιρείες για τη μεταφορά και παράδοση των αγαθών σας. Οι μεταφορικές εταιρείες ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για να ζητήσουν διευκρινήσεις αλλά και να σας ενημερώσουν για την παράδοση των προϊόντων σας. Επιπλέον, τα δεδομένα μεταβιβάζονται κατά την εκτέλεση πληρωμής σε παρόχους πληρωμών. Εμείς από την πλευρά μας χρησιμοποιούμε υψηλά συστήματα ασφαλείας για αποφυγή διαρροής των στοιχείων από κακόβουλα συστήματα.

 • Για τη δημιουργία λογαριασμού

  Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται όταν δημιουργείτε λογαριασμό στο store.istorm.com.cy, ιστότοπο τον οποίο διαχειρίζεται η iStorm. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, ωστόσο τα ελάχιστα για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης θα έχουν τη σήμανση υποχρεωτικού πεδίου.

  Επίσης, δημιουργώντας λογαριασμό στο e-store μας μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να γίνει η διαδικασία της ολοκλήρωσης παραγγελίας πιο εύκολη κάθε φορά που θα επισκέπτεστε το e-store μας και επιλέγετε να είστε συνδεδεμένοι.

 • Για την επικοινωνία μας μαζί σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

  Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου για διαχειριστικούς λόγους, όπως για παράδειγμα για τη διαχείριση των παραπόνων σας και γενικότερα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μέσω email ή τηλεφώνου αλλά και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ιστοσελίδας μας όπου μπορείτε να καταχωρείτε τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο), μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας εξυπηρετήσουμε σχετικά με προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζετε στη χρήση ή στη λειτουργικότητα των προϊόντων που έχετε προμηθευτεί από το κατάστημά μας.

 • Για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις

  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, επάγγελμα κλπ) στο πλαίσιο της συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις, και ειδικότερα με κανονιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη φορολογική νομοθεσία.

 • Για να σας ενημερώσουμε για τα νέα και τις προσφορές μας

  Εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό ή καλύπτεται από το έννομο συμφέρον μας και υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, θα σας αποστέλλουμε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές κλπ. μέσω E-mail, SMS, instant messaging ή τηλεφώνου αλλά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούμε (Facebook/Instagram/Youtube).

  Ειδικότερα
  Η εγγραφή σας στα newsletter και η λήψη ενημερώσεων και προσφορών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας γίνεται με δύο τρόπους.
  Συγκεκριμένα:
  (α) Με την παροχή ρητής συγκατάθεσης σας στις φόρμες εγγραφής στο Newsletter, για να απολαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις και προσφορές που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνυμάτων κειμένου ή Instant messaging μέσω σχετικών υπηρεσιών (για παράδειγμα με SMS, Viber, Push Notifications κ.ά.).

  (β) Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας και εφόσον δεν έχετε αντιταχθεί στην εγγραφή για λήψη newsletter μέσω της επιλογής του πεδίου “Δεν επιθυμώ την εγγραφή μου στο newsletter που εμφανίζεται πριν την ολοκλήρωση της. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας αποστέλλουμε ενημερώσεις και προσφορές μας στα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία έχετε δηλώσει στο στάδιο της παραγγελίας σας.

  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να απεγγραφείτε από την αποστολή ενημερώσεων και προωθητικών ενεργειών, απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της iStorm, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: [email protected]. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), email: [email protected], τηλέφωνο: +357 22 696 080. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής-unsubscribe, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

 • Εξατομικευμένη Επικοινωνία

  Θέλοντας να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. Περισσότερες πληροφορίες για την εξατομικευμένη επικοινωνία συμβουλευτείτε την αντίστοιχη ενότητα παρακάτω.

 • Για να αξιολογήσουμε την αίτησή σας για θέση εργασίας σε εμάς

  Όταν υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα για μία θέση εργασίας, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, προκειμένου να αξιολογήσουμε την υποψηφιότητά σας.

Ποιες είναι οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Η iStorm επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι :

(α) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο πριν από τη σύναψη σύμβασης παροχής προϊόντος / υπηρεσίας ή ενόψει πιθανής σύναψης σύμβασης εργασίας μαζί σας, (β) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων μας, τα οποία μπορεί να συνίστανται στην ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και εγκαταστάσεων μέσω της χρήσης κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV) (για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ για την Ειδική ενημέρωση για την χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης), στην IT Υποστήριξη, στην υποστήριξη νομικών δικαστικών ή εξωδικαστικών αξιώσεων, στην ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και στην εν γένει οργάνωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, (γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, η οποία μπορεί ειδικότερα να συνίσταται στην φορολογική νομοθεσία, (δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές κλπ., ενίοτε εξατομικευμένες στις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Δήλωση

Με την παροχή της συγκατάθεσής σας δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας; 

Η iStorm διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τα φυσικά πρόσωπα σε:

A) τρίτες εταιρείες, οι οποίες συμβάλλουν στην ολοκλήρωση μιας παραγγελίας στο e-store μας. Συγκεκριμένα, κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες για τη μεταφορά και παράδοση των αγαθών σας. Οι μεταφορικές εταιρείες ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για να ζητήσουν διευκρινήσεις αλλά και να σας ενημερώσουν για την παράδοση των προϊόντων σας.
B) σε παρόχους πληρωμών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι κατά την εκτέλεση πληρωμών.
Γ) σε κρατικές αρχές, όργανα επιβολής του νόμου, σχετικές υπηρεσίες και άλλα τρίτα πρόσωπα, όπου είναι εκ του νόμου αναγκαίο , για το σκοπό της πρόληψης ή του εντοπισμού εγκληματικών πράξεων κ.ά.
Δ) σε εξωτερικούς συνεργάτες, δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και εταιρείες συμβούλων, εφόσον κρίνεται αναγκαία η συνδρομή τους για τη διαχείριση των υποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, η iStorm, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. Επίσης, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει ότι εκείνοι που επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της, πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, έτσι ώστε η επεξεργασία αυτή να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων σας.

Τέλος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση της σύμβασής σας, ανάλογα με την περίπτωση, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτή, καθώς και τις σχετικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο. Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με και εμπιστευτικότητα, καθώς οι εργαζόμενοι που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν επαρκές και σημαντικό επίπεδο γνώσης για να τα προστατεύσουν και δεσμεύονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας ή έχουν δεσμευτεί με κατάλληλη κανονιστική υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση: Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. Το βιογραφικό σας σημείωμα τηρείται από εμάς για δώδεκα (12) μήνες από τη συλλογή του, εκτός και εάν, στο μεταξύ, μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή του. Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα έως την ανάκλησή της. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της iStorm, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: [email protected]. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), email: [email protected], τηλέφωνο: +357 22 696 080. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Γενικότερα, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας:

το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή αφενός να ενημερωθείτε για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από την iStorm και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,

το δικαίωμα διόρθωσης, τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών (πχ διόρθωση ταχυδρομικής διεύθυνσης),

καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας:

το δικαίωμα διαγραφής,

το δικαίωμα φορητότητας, το δικαίωμα δηλαδή να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία έχετε δώσει στην iStorm, σε κατάλληλο μορφότυπο,

το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,

το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία,

το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που, μας έχετε δώσει, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν την ανάκληση αυτή.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες ή να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της iStorm, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: [email protected]. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), email: [email protected], τηλέφωνο: +357 22 696 080.

Στις ως άνω περιπτώσεις, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός (30) ημερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

Δικαίωμα καταγγελίας
Eάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/contact_el/contact_el?opendocument, ταχυδρομική δ/νση: Κυπράνορος 15, 1061 Τ.Θ. 1061 Λευκωσία, e-mail: [email protected]).

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η iStorm εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Εξατομικευμένη Επικοινωνία

Κατά τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να περιηγείστε και να παραμένετε ανώνυμος χρήστης μέχρι να αποφασίσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε είτε δημιουργώντας λογαριασμό μέλους, είτε με την εγγραφή σας στα newsletter μας και τις προσωποποιημένες ενημερώσεις, δίνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) καθώς και την ανάλογη κατά περίπτωση συγκατάθεση σας.

Μετά την παραπάνω εγγραφή σας, θα σας στέλνουμε ειδοποιήσεις που αφορούν προσωπικά εσάς για προϊόντα που είδατε στην ιστοσελίδα μας ή που έχετε ξεχάσει στο καλάθι των αγορών σας μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Στόχος μας είναι να μπορούμε να ανακαλύψουμε τις σας αρέσει ώστε να σας παρέχουμε προτάσεις προσαρμοζόμενες στις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις. Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε το Δικαίωμα Μη Απόφασης με Βάση Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της iStorm, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: [email protected]. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), email: [email protected], τηλέφωνο: +357 22 696 080.

Ενημέρωση για την Πολιτική Cookies

Στο www.istorm.gr χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε καλύτερη την εμπειρία σας στο site μας. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά ποια cookies χρησιμοποιούμε και την Πολιτική των Cookies πατώντας εδώ. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τις επιλογές σας πατώντας εδώ.

Google Analytics & Google Signals

Στον ιστότοπο μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία ανάλυσης ιστού Google Signals για να επεκτείνουμε τις στατιστικές αναφορές που δημιουργούνται με το Google Analytics.

Ειδικότερα, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, εφόσον έχετε αποδεχτεί στις ρυθμίσεις Cookies τα στατιστικά cookies, τα Google Analytics καταγράφουν μεταξύ άλλων την τοποθεσία σας, τις αναζητήσεις σας και δεδομένα από ιστοτόπους που συνεργάζονται με την Google, ενώ χρησιμοποιούνται για την παροχή συγκεντρωτικών και ανωνυμοποιημένων πληροφοριών σχετικά με τις συμπεριφορές των χρηστών μεταξύ συσκευών, όπως για παράδειγμα δημογραφικές πληροφορίες (φύλο, ηλικιακή ομάδα, πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα που εκφράζετε μέσα από τις δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο).

Εφόσον έχετε ενεργοποιήσει την Εξατομίκευση διαφημίσεων στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας στην Google , τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και συνδέονται με τον εν λόγω λογαριασμό σας. Με αυτόν τον τρόπο, η Google μπορεί να αναγνωρίσει, για παράδειγμα, εάν βλέπετε ένα προϊόν στον ιστότοπο μέσω smartphone.

Αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να το κάνετε μέσω του Google λογαριασμού σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων διαφήμισης της Google, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=el.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα Google Signals μπορείτε να βρείτε εδώ.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους με ξένους ιστότοπους. Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ξένου ιστοτόπου.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της εταιρίας μας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλούμενες αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα γίνονται γνωστές εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.